Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 26.11.2020, cestovný poriadok TT 26.11.2020
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 25.11.2020
Linka 102513
Bratislava-Trnava-Nitra-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
Viliam Turan-TURANCAR, Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra, tel. 048/414 4216, doprava@turancar.sk
Linka 305502
Partizánske-Žarnovica-Banská Bystrica
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 23.11.2020
Linka 304401
Nové Mesto nad Váhom-Považany-Potvorice-Horná Streda-Piešťany
 platnosť od 23.11.2020
 platnosť od 23.11.2020
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, doprava@sadtn.sk
Linka 406402
Topoľčany - Solčany - Súlovce - Nitra
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406403
Topoľčany - Chrabrany - Súlovce
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406404
Topoľčany - Bošany - Chudá Lehota
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406405
Topoľčany - Koniarovce - Zbehy - Nitra
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406406
Topoľčany - Horné Obdokovce - Čermany
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406407
Topoľčany - Veľké Ripňany - Biskupová
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406409
Topoľčany - Veľké Ripňany - Hlohovec
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406410
Topoľčany - Bojná - Blesovce
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406411
Topoľčany - Šalgovce - Radošina
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406412
Topoľčany - Bojná - Radošina - Piešťany
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406413
Topoľčany - Jacovce - Kuzmice
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406414
Topoľčany - Tesáre
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406415
Topoľčany - Závada - Podhradie
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406416
Topoľčany - Prašice - Nemečky
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406417
Topoľčany - Tvrdomestice
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406418
Topoľčany - Krnča - Čeľadince
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406420
Topoľčany - Veľké Ripňany - Radošina
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406421
Topoľčany - Prašice, Duchonka
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406422
Topoľčany - Solčany
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406423
Topoľčany - Veľké Ripňany - Čermany
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406424
Bojná - Kuzmice - Topoľčany - Partizánske
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406425
Topoľčany - Bošany - Partizánske
 platnosť od 13.12.2020
 platnosť od 13.12.2020
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
nasledujúce