Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 21.5.2019, cestovný poriadok TT 21.5.2019
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 20.5.2019
Linka 402418
Levice-Kalná nad Hronom-Tekovské Lužany-Farná-Keť
 platnosť od 25.5.2019
 platnosť od 25.5.2019
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 407408
Zlaté Moravce-Nemčiňany-Levice
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Zlaté Moravce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 611706
/000136 Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Zvolen
 platnosť od 31.5.2019
 platnosť od 31.5.2019
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Zvolen, tel. 045/5313 140, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 802807
Košice-Wien-Graz-Venezia-Padova-Bologna-Firenze-Roma
 platnosť od 24.5.2019
 platnosť od 24.5.2019
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
INTERBUS, s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, tel. 055/7289 616, 0948 877 705
Cestovné poriadky nahrané dňa 17.5.2019
Linka 403468
Nitra-Vráble-Levice
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 16.5.2019
Linka 601450
CYKLOBUS-Banská Bystrica-Malý Šturec/Donovaly/Šachtičky/Tajov/Hrochoť
 platnosť od 18.5.2019
 platnosť od 18.5.2019
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Banská Bystrica, tel. 048/4714 811, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 707904
/N867 Prešov-München
 platnosť od 28.5.2019
 platnosť od 28.5.2019
FlixBus CZ s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
Cestovné poriadky nahrané dňa 15.5.2019
Linka 102913
/N545 Bratislava-Firenze,Scandicci
 platnosť od 20.12.2018
 platnosť od 20.12.2018
FlixBus Italia S.r.l., Via Amerigo Vespucci 2, 20124 Milan
Linka 102972
/000192 Sarajevo - Bratislava - Praha - Berlin - Bremen
 platnosť od 25.2.2019
 platnosť od 25.2.2019
Blaguss Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava, tel. + 421 243 63 72 57, www.blaguss.sk, office@blaguss.sk
Centrotrans - Eurolines d.d., Kurta Schorka br. 14, 71000 Sarajevo, tel. +387 33 770 800, www.centrotrans.com, info@centrotrans.com
FlixBus CZ s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 29, 10178 Berlin, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
Linka 105937
/N1293 Wroclaw-Bratislava-Budapest
 platnosť od 11.9.2018
 platnosť od 11.9.2018
FlixBus Polska sp. z o.o., Ul.Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, tel. +48 539 92 84 31
Linka 105939
/000211 Praha - Brno - Bratislava - Budapest
 platnosť od 1.3.2019
 platnosť od 1.3.2019
TO EUROPE s.r.o., Svážná 1158/7, 252 19 Rudná
Linka 503902
/N911 Kraków-Banská Bystrica-Budapest
 platnosť od 24.8.2018
 platnosť od 24.8.2018
FlixBus Polska sp. z o.o., Ul.Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, tel. +48 539 92 84 31
Linka 511904
/N1291Przemysl-Kraków-Žilina-Bratislava-Wien
 platnosť od 18.9.2018
 platnosť od 18.9.2018
FlixBus Polska sp. z o.o., Ul.Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, tel. +48 539 92 84 31
Cestovné poriadky nahrané dňa 14.5.2019
Linka 301402
Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301403
Bánovce nad Bebravou-Motešice,Petrova Lehota
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301404
Prievidza-Bánovce n/Bebr.-Veľká Hradná-Svinná-Trenčín
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301405
Bánovce nad Bebravou-Dubnička
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301406
Bánovce nad Bebravou-Omastiná
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301410
Bánovce nad Bebravou-Pečeňany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301411
Bánovce nad Bebravou-Chynorany-Topoľčany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301413
Zlatníky-Rybany-Partizánske
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301414
Bánovce nad Bebravou-Zlatníky
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301415
Bánovce nad Bebravou-Haláčovce
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301416
Bánovce nad Bebravou-Dubodiel
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 301418
Bánovce nad Bebravou-Brezolupy-Uhrovec,Látkovce
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
nasledujúce