Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 1.6.2023, cestovný poriadok TT 1.6.2023
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 31.5.2023
Linka 613418
OBCHÁDZKOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK Žiar nad Hronom-Žarnovica-Nová Baňa-Tekovské Nemce-Levice
 platnosť od 6.6.2023
 platnosť od 6.6.2023
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Žiar n.Hronom, tel. 045/5313 334, 5313 314, 5313 302, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 30.5.2023
Linka 010525
Bratislava-Čierna Voda-Chorvátsky Grob
 platnosť od 3.6.2023
 platnosť od 3.6.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 010527
Bratislava-Čierna Voda-Slovenský Grob-Pezinok/Viničné
 platnosť od 3.6.2023
 platnosť od 3.6.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 010528
Bratislava-Ivanka pri Dunaji-Bernolákovo-Chorvátsky Grob-Slovenský Grob-Pezinok
 platnosť od 3.6.2023
 platnosť od 3.6.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 010598
Bratislava-Čierna Voda-Chorvátsky Grob-Slovenský Grob
 platnosť od 3.6.2023
 platnosť od 3.6.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 102968
/000116 Praha – Brno – Bratislava – Zadar – Split
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, tel. 222 222 221, www.regiojet.cz
Linka 201401
Dunajská Streda-Gabčíkovo-Trstená na Ostrove
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201402
Dunajská Streda-Horný Bar
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201403
Dunajská Streda-Holice
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201404
Veľký Meder-Dolný Štál-Dunajská Streda-Šamorín-Bratislava
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201414
Dunajská Streda-Trhová Hradská-Trstice
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201421
Dunajská Streda-Kľúčovec
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201422
Dunajská Streda-Gabčíkovo-Veľký Meder
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201424
Dunajská Streda-Galanta-Sereď-Trnava
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202401
Galanta-Tomášikovo-Dunajská Streda
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202402
Galanta-/Jánovce/-Jelka-Nový Život-Bratislava
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202403
Galanta-Veľká Mača-Sládkovičovo-Sereď
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202404
Galanta-Sládkovičovo-Košúty-Čierna Voda
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202405
Galanta-Šaľa
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202406
Galanta-Trstice
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202407
Galanta-Váhovce-Sereď
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202409
Galanta-Senec-Bratislava
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202423
Sereď-Šaľa
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 202429
Galanta-Sládkovičovo-Majcichov-Sereď
 platnosť od 5.6.2023
 platnosť od 5.6.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 402402
Levice-Tlmače-Kozárovce-Nová Baňa
 platnosť od 6.6.2023
 platnosť od 6.6.2023
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
nasledujúce