Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 29.5.2020, cestovný poriadok TT 30.5.2020
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 29.5.2020
Linka 807403
Michalovce - Zemplínska šírava - Poruba pod Vihorlatom
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807411
Michalovce - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Pinkovce / Veľké Kapušany
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807415
Michalovce - Hatalov - Malé Raškovce/Drahňov
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807417
Michalovce - Trhovište - Bánovce nad Ondavou - Petrikovce - Oborín - Vojany
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807473
Maťovské Vojkovce - Veľké Kapušany - Čičarovce/Vojany
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811405
Trebišov - Nový Ruskov - Nižný Žipov - Stanča - Trebišov
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811407
Malá Tŕňa - Veľaty - Trebišov/Michaľany - Slanec - Košice
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811410
Cejkov - Hraň - Novosad - Čeľovce - Košice
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811419
Trebišov - Hriadky - Sečovce - Slanec - Rákoš - Košice - Košice,USS
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811428
Trebišov-Zemplínske Jastrabie-Brehov-Oborín-Vojany-Veľké Kapušany
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811472
Pribeník - Kráľovský Chlmec - Vojka
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811481
Pribeník - Kráľovský Chlmec - Somotor - Slovenské Nové Mesto - Trebišov
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 28.5.2020
Linka 201434
Gabčíkovo-Šamorín-Bratislava
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 203405
Hlohovec-Červeník-Trnava
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 203407
Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204401
Vrbové-Veľké Kostoľany-Madunice-Hlohovec
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204402
Piešťany-Vrbové-Brezová pod Bradlom
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204406
Piešťany-Ostrov-Vrbové-Šípkové
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204412
Piešťany-Sokolovce-Hlohovec
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204416
Piešťany-Vrbové-Dolný Lopašov-Chtelnica
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 603513
Brezno-Banská Bystrica-Nitra-Bratislava
 platnosť od 4.6.2020
 platnosť od 4.6.2020
NIKA TRANS s.r.o., , 976 64 Beňuš 391, tel. 0903 488 670, 0905 560 679, nikatrans@pobox.sk
Linka 606401
Lučenec-Cinobaňa-Málinec
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606402
Lučenec- Poltár- Hrnčiarska Ves
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606403
Lučenec- Kotmanová-Píla- Podkriváň
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606404
Lučenec- Kalinovo- Poltár- Málinec
 platnosť od 1.6.2020
 platnosť od 1.6.2020
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
nasledujúce