Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 22.9.2023, cestovný poriadok TT 22.9.2023
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 21.9.2023
Linka 304403
Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom/Očkov-Piešťany
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304405
Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304407
Nové Mesto nad Váhom-Lubina-Stará Turá
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304409
Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Bzince pod Javorinou
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304411
Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové-Stará Turá
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304424
Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Myjava, tel. 034/621 2257, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 304425
Stará Turá-Moravské Lieskové-Bošáca-Trenčín
 platnosť od 25.9.2023
 platnosť od 25.9.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Nové Mesto n.Váhom, tel. 032/771 2761-3 kl.139,151, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 508403
Ružomberok - Donovaly - Banská Bystrica
 platnosť od 21.9.2023
 platnosť od 21.9.2023
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Ružomberok, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 603512
Brezno-Banská Bystrica-Prievidza-Trenčin-Piešťany
 platnosť od 23.9.2023
 platnosť od 23.9.2023
NIKA TRANS s.r.o., , 976 64 Beňuš 391, tel. 0903 488 670, 0905 560 679, nikatrans@pobox.sk
Linka 603513
Brezno-Banská Bystrica-Nitra-Bratislava
 platnosť od 23.9.2023
 platnosť od 23.9.2023
NIKA TRANS s.r.o., , 976 64 Beňuš 391, tel. 0903 488 670, 0905 560 679, nikatrans@pobox.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 20.9.2023
Linka 102807
Bratislava AS - žel.st.-Wien Flughafen
 platnosť od 30.9.2023
 platnosť od 30.9.2023
Slovak Lines Express, a.s., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, tel. +421 255 422 734, www.slovaklines.sk, info@slovaklines.sk
Linka 201412
Dunajská Streda-Jahodná-Trhová Hradská
 platnosť od 1.10.2023
 platnosť od 1.10.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 201414
Dunajská Streda-Trhová Hradská-Trstice
 platnosť od 1.10.2023
 platnosť od 1.10.2023
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Dunajská Streda, tel. 0910 494 949, www.sadds.sk, ladziansky@sadds.sk
Linka 309907
/000059 Trenčín - Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno - Praha
 platnosť od 15.9.2023
 platnosť od 15.9.2023
BOBOSPED s.r.o., , 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 111, tel. +420 608 448 449
Linka 309908
/000118 Trenčín - Slavičín - Luhačovice - Zlín - Brno - Praha
 platnosť od 15.9.2023
 platnosť od 15.9.2023
BOBOSPED s.r.o., , 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 111, tel. +420 608 448 449
Linka 403401
Nitra-Veľké Zálužie
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403407
Nitra-Lefantovce
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403414
Nitra-Dolné Obdokovce-Čeladice
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403417
Nitra-Paňa
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403418
Nitra- Mojzesovo
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403419
Nitra-Komjatice
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403420
Nitra-Štefanovičová-Rastislavice
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403421
Nitra-Rastislavice
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403422
Nitra-Veľká Dolina
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403423
Nitra-Šaľa
 platnosť od 20.9.2023
 platnosť od 20.9.2023
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
nasledujúce