Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 23.1.2018, cestovný poriadok TT 23.1.2018
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 19.1.2018
Linka 406416
Topoľčany - Prašice - Nemečky
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 707403
Prešov - Abranovce - Lesíček - Tuhrina - Červenica
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707405
Prešov - Žehňa - Brestov - Varhaňovce
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707407
Prešov - Drienov - Šarišské Bohdanovce - Brestov - Varhaňovce
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707408
Prešov - Drienov - Lemešany - Košice
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707410
Prešov - Lemešany - Košice
 platnosť od 1.2.2018
 platnosť od 1.2.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, prevádzka Bardejov, tel. 054/488 0223, www.sad-po.sk, sadbj@sad-bardejov.viapvt.sk
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 18.1.2018
Linka 503403
Dolný Kubín-Oravský Podzámok-Novoť
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 503407
Dolný Kubín-Dlhá nad Oravou-Nižná-Chlebnice
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 043/3709 220, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 503411
Oravský Podzámok-Dolný Kubín-Malatiná
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 503412
Dolný Kubín-Revišné-Oravská Poruba-Istebné
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 503418
Jasenová-Dolný Kubín-Veličná,Revišné-Istebné
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 505437
Liptovský Hrádok-Kráľova Lehota-Hybe-Východná
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Liptovský Mikuláš, tel. 044/551 8120, 044/551 8121, 044/551 8122, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 505438
Liptovský Mikuláš-Podtúreň-Liptovský Hrádok-Kráľova Lehota-Hybe-Východná-Važec
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Liptovský Mikuláš, tel. 044/551 8120, 044/551 8121, 044/551 8122, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 507403
Námestovo-Lokca-Novoť
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 507405
Námestovo-Rabča-Oravská Polhora
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 507414
Námestovo-Lokca-Oravská Lesná
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 507415
Novoť-Zákamenné-Oravská Lesná
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Dolný Kubín, tel. 043/3709 230, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 508404
Ružomberok - Turík - Liptovská Teplá - Potok
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Ružomberok, tel. 044/432 3975, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 508406
Ružomberok - Valaská Dubová - Komjatná
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Ružomberok, tel. 044/432 3975, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 508414
Liptovská Teplá - Liptovský Michal - Potok
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Ružomberok, tel. 044/432 3975, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 510407
Trstená-Podbiel-Zuberec-Zverovka
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 043/3709 220, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 510408
Trstená-Podbiel-Zuberec-Oravice-Zverovka-Malé Borové-Veľké Borové
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 043/3709 220, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 510411
Nižná-Trstená-Trstená,štátna hranica-Ústie nad priehradou
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 043/3709 220, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 510412
Podbiel-Trstená-Vitanová-Suchá Hora
 platnosť od 28.1.2018
 platnosť od 28.1.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Trstená, tel. 043/3709 220, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Linka 807822
Michalovce-Praha-Dover-Chatham-London-Birmingham-Derby-Sheffield-Bradford
 platnosť od 22.1.2018
 platnosť od 22.1.2018
INTERBUS, s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, tel. 055/7289 616, 0948 877 705
nasledujúce