Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 26.5.2022, cestovný poriadok TT 26.5.2022
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 24.5.2022
Linka 105946
/000133 LIBEREC - PRAHA - BRATISLAVA - BUDAPEST - LVIV - VINNICA
 platnosť od 30.5.2022
 platnosť od 30.5.2022
D.M.D-GROUP, spol. s r.o., Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha 4 - Podolí, tel. +420 777 300 214
Linka 105994
/000027 Liberec (CZ) - Chmilnik (UA)
 platnosť od 30.5.2022
 platnosť od 30.5.2022
D.M.D-GROUP, spol. s r.o., Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha 4 - Podolí, tel. +420 777 300 214
SPD-FO Koval, ul.1.Travnja 40/16 Chmilnyk
Cestovné poriadky nahrané dňa 23.5.2022
Linka 102516
Bratislava-Nitra-Banská Bystrica-Poprad-Prešov-Bardejov
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Šamorín, bus.daka.sk, info2@ckdaka.sk
Linka 407415
Zlaté Moravce-Sľažany-Kostoľany pod Tribečom
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Zlaté Moravce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 701418
Bardejov - Kurov - Kružľov - Krivé/Bogliarka - Kríže
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, prevádzka Bardejov, tel. 054/488 0223, www.sad-po.sk, sadbj@sad-bardejov.viapvt.sk
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707416
Prešov - Sedlice - Klenov - Margecany
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707417
Prešov - Brežany - Kvačany - Žipov
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707418
Prešov - Župčany - Kojatice
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, prevádzka Bardejov, tel. 054/488 0223, www.sad-po.sk, sadbj@sad-bardejov.viapvt.sk
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707419
Prešov - Križovany - Ovčie - Víťaz - Široké
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707421
Prešov - Lipovce - Široké - Víťaz
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707424
Prešov-Jarovnice-Chminianska Nová Ves-Hermanovce-Štefanovce-Renčišov
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, prevádzka Bardejov, tel. 054/488 0223, www.sad-po.sk, sadbj@sad-bardejov.viapvt.sk
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707444
Prešov - Čelovce / Chmeľov - Giraltovce
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 708459
Sabinov / Prešov-Široké-Krompachy-Spišská Nová Ves-Levoča-Poprad-Tatranská Lomnica
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 712453
Giraltovce-Železník-Dukovce
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, prevádzka Bardejov, tel. 054/488 0223, www.sad-po.sk, sadbj@sad-bardejov.viapvt.sk
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 20.5.2022
Linka 102964
/901 Bratislava-Wien
 platnosť od 26.5.2022
 platnosť od 26.5.2022
FlixBus CZ s.r.o., Havlíčkova 1029/3, 110 00 Praha 1, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
Linka 403902
/N907 Nitra-Padova
 platnosť od 16.12.2021
 platnosť od 16.12.2021
FlixBus CZ s.r.o., Havlíčkova 1029/3, 110 00 Praha 1, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
Linka 702412
Humenné - Strážske/Sedliská - Vranov n./T. - Prešov
 platnosť od 20.5.2022
 platnosť od 20.5.2022
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 802437
Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H. - Sokoľ
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802438
Košice - Sokoľ - Družstevná p.H. - Obišovce - Malá Lodina
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802460
Košice - Košice,USS - Mokrance - Moldava n. B. - Debraď - Poproč
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 808402
Nižná Slaná/Dobšiná - Rejdová
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
Linka 808404
Dobšiná - Nižná Slaná - Rožňava
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Linka 808405
Dobšiná - Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 808406
Nižná Slaná - Kobeliarovo
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
Linka 810408
Spišská Nová Ves - Baldovce - Spišské Podhradie - Ordzovany - Bijacovce
 platnosť od 1.6.2022
 platnosť od 1.6.2022
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
nasledujúce