Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 23.11.2017, cestovný poriadok TT 23.11.2017
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 22.11.2017
Linka 206402
Skalica-Mokrý Háj
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206403
Skalica-Radošovce-Chropov
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206404
Skalica-Prietržka-Senica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206405
Skalica-Unín
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206406
Skalica-Štefanov
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206407
Skalica-Štefanov-Senica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206408
Skalica-Šaštín-Stráže-Borský Mikuláš
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206410
Skalica-Holíč-Gbely
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206412
Skalica-Brodské-Kúty
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206413
Skalica-Kopčany
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206414
Skalica-Holíč
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206416
Skalica-Mokrý Háj-Senica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206417
Skalica-Holíč-Senica-Myjava-Stará Turá
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206418
Skalica-Holíč-Senica-Trnava
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206419
Kopčany-Holíč-Senica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206420
Skalica-Holíč-Senica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 206501
Skalica-Šaštín-Stráže-Borský Mikuláš-Malacky-Bratislava
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Linka 507510
Námestovo-Lokca-Dolný Kubín-Žilina-Trenčín-Bratislava
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
KA&LO, spol. s r.o., Zápotok 320, 029 42 Bobrov, tel. 0948 812 335, 0948 809 589, www.kalobus.com, kalobus.info@gmail.com
Linka 702502
Humenné - Košice - Rožňava - Revúca - Banská Bystrica
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 21.11.2017
Linka 203401
Hlohovec-Madunice-Piešťany
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 203402
Hlohovec-Šalgovce-Radošina
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 203403
Hlohovec-Radošina-Piešťany
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 203405
Hlohovec-Červeník-Trnava
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 203406
Hlohovec-Veľké Ripňany
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 203407
Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce
 platnosť od 10.12.2017
 platnosť od 10.12.2017
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
nasledujúce