Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 27.9.2021, cestovný poriadok TT 25.9.2021
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 24.9.2021
Linka 105949
/N1283 Kraków-Ostrava-Brno-Bratislava-Split
 platnosť od 26.9.2021
 platnosť od 26.9.2021
FlixBus CEE South d.o.o., Pile l. 1, 10000 Zagreb, tel. +49 185 159 915
FlixBus Polska sp. z o.o., Ul.Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, tel. +420 228 880 001, +421 233 418 321
Linka 403402
Nitra-Sereď-Trnava
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403405
Nitra-Nové Sady-Kapince
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403406
Nitra-Horné Obdokovce
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403407
Nitra-Lefantovce
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403411
Nitra-Kolíňany-Žirany
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403417
Nitra-Paňa
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403419
Nitra-Komjatice
 platnosť od 1.10.2021
 platnosť od 1.10.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 603902
/000268 Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Tále
 platnosť od 26.9.2021
 platnosť od 26.9.2021
AUTO - BEY, spol. s r.o., Pálavská 779/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Cestovné poriadky nahrané dňa 23.9.2021
Linka 406432
Topoľčany-Nitra
 platnosť od 4.10.2021
 platnosť od 4.10.2021
SvajlenBus s.r.o., Tribečská 651/25, 956 17 Solčany, tel. +421 903 653 512, www.svajlenbus.sk, info@svajlenbus.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 21.9.2021
Linka 702401
Humenné - Rovné - Vyšná Jablonka - Osadné
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702402
Humenné - Maškovce - Nechválova Polianka
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702403
Humenné - Lackovce - Rovné - Maškovce
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702404
Humenné - Kamienka - Modra n./C - Zemplínske Hámre - Snina
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702405
Humenné - Ptičie - Chlmec - Porúbka
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702406
Humenné - Jasenov
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702407
Humenné - Jankovce - Rohožník - Prituľany - Závada
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702408
Humenné - Jankovce - Oľka
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702409
Humenné - Sopkovce - Černina - Hrubov
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702410
Humenné - Lackovce - Veľopolie - Vyšné Ladičkovce
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702411
Humenné - Myslina - Karná
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702412
Humenné - Strážske/Sedliská - Vranov n./T. - Prešov
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702413
Humenné - Snina
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702414
Humenné - Sedliská/Kladzany - Vranov n./T.
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702415
Humenné - Dedačov - Radvaň n./L. - Valentovce - Medzilaborce
 platnosť od 21.9.2021
 platnosť od 21.9.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
nasledujúce