Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 19.10.2018, cestovný poriadok TT 19.10.2018
Novinky
Cestovné poriadky nahrané dňa 18.10.2018
Linka 606404
Lučenec- Kalinovo- Poltár- Málinec
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606428
Lučenec- Detva- Zvolen- Banská Bystrica
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608402
Revúca-Lubeník-Jelšava-Hucín-Plešivec
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Revúca, tel. 058/442 3241, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608414
Revúca-Chyžné-Jelšava-Hucín-Gemerský Sad
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Revúca, tel. 058/442 3241, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 609406
Rimavská Sobota-Teplý Vrch-Rovné,Burda-Ratkovské Bystré-Filier
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 609413
Rimavská Sobota-Pavlovce,Jednota-Janice-Rimavská Seč
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 609440
Rimavská Sobota-Tisovec-Michalová-Brezno
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 17.10.2018
Linka 102906
Bratislava-Milano
 platnosť od 6.11.2018
 platnosť od 6.11.2018
FlixBus Italia S.r.l., Via Amerigo Vespucci 2, 20124 Milan
Cestovné poriadky nahrané dňa 15.10.2018
Linka 707403
Prešov - Abranovce - Lesíček - Tuhrina - Červenica
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Linka 707432
Prešov - Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves / Podolínec
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov, tel. 0900 211 153, 0911 501 111, www.sad-po.sk, sadpo@sad-po.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 12.10.2018
Linka 403409
Nitra-Súlovce
 platnosť od 22.10.2018
 platnosť od 22.10.2018
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403410
Nitra-Podhorany
 platnosť od 22.10.2018
 platnosť od 22.10.2018
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 406402
Topoľčany - Solčany - Súlovce - Nitra
 platnosť od 22.10.2018
 platnosť od 22.10.2018
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72 Nitra, prevádzka Topoľčany, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 810414
Spišská Nová Ves - Domaňovce - Spišské Vlachy - Krompachy
 platnosť od 13.10.2018
 platnosť od 13.10.2018
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Linka 810416
Spišská Nová Ves - Domaňovce - Krompachy - Široké - Prešov
 platnosť od 13.10.2018
 platnosť od 13.10.2018
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Linka 810418
Spišská Nová Ves - Krompachy - Margecany - Košice
 platnosť od 13.10.2018
 platnosť od 13.10.2018
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 10.10.2018
Linka 205415
Senica-Jablonica-Brezová pod Bradlom-Myjava
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Senica, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 205422
Senica-Jablonica-Rohožník-Bratislava
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Senica, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 205426
Jablonica-Trnava-Bratislava
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Senica, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 207416
Trnava-Borová-Budmerice-Bratislava
 platnosť od 20.10.2018
 platnosť od 20.10.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 9.10.2018
Linka 702409
Humenné - Sopkovce - Černina - Hrubov
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702415
Humenné - Dedačov - Radvaň n./L. - Valentovce - Medzilaborce
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 705404
Medzilaborce - Havaj - Stropkov
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Vranov n.Topľou, tel. 057/486 0654, 057/486 0661, doprava@sadhe.sk
Linka 709402
Snina - Jalová - Runina - Ruský Potok - Nová Sedlica
 platnosť od 15.10.2018
 platnosť od 15.10.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 8.10.2018
Linka 403502
Nitra-Prievidza-Žilina
 platnosť od 8.9.2018
 platnosť od 8.9.2018
TSG SLOVAKIA s.r.o., Pekárska 14, 91701 Trnava, tel. +421 948 477 848, www.tsglobe.sk, tsgslovakia@gmail.com