Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 7.12.2018, cestovný poriadok TT 8.12.2018
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 6.12.2018
Linka 202407
Galanta-Váhovce-Sereď
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská 918/2, 929 13 Dunajská Streda, prevádzka Galanta, tel. 031/782 6329, www.sadds.sk
Linka 204405
Piešťany-Vrbové-Veľké Kostoľany-Jaslovské Bohunice
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 207407
Trnava-Veľké Kostoľany-Nižná-Vrbové
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 207413
Trnava-Vlčkovce-Opoj-Majcichov-Abrahám
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 207424
Trnava-Cífer-Voderady-Pusté Úľany
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0900 218 222 - cena 0,60€/min s DPH, www.arriva.sk, doprava.tt@arriva.sk
Linka 606401
Lučenec- Cinobaňa- Málinec
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606402
Lučenec- Poltár- Hrnčiarska Ves
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606403
Lučenec- Kotmanová- Pila- Podkriváň
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606404
Lučenec- Kalinovo- Poltár- Málinec
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606405
Lučenec- Podrečany- Lovinobaňa- Ružiná- Divín- Tuhár
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606407
Lučenec- Veľká nad Ipľom- Bušince- Veľký Krtíš- Modrý Kameň
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606409
Lučenec- Boľkovce
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606410
Fiľakovo- Hajnáčka- Tachty
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606411
Lučenec- Fiľakovské Kľačany- Fiľakovo- Radzovce- Šiatorská Bukovinka
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606412
Lučenec- Trebeľovce- Mučín- Lipovany- Pleš
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606415
Lučenec- Halič- Závada- Nedelište- Madačka- Madačka,lazy
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606416
Lučenec- Halič- Závada- Veľký Krtíš
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606417
Lučenec- Halič- Stará Halič- Tuhár- Budiná
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606420
Lučenec- Halič- Gregorova Vieska- Tomášovce- Tomášovce,HZ
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606422
Lučenec- Fiľakovo- Radzovce
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606423
Lučenec- Halič- Praha- Ábelová- Lentvora
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606424
Lučenec- Pinciná- Veľké Dravce- Dolné Zahorany
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606425
Lučenec- Poltár- Kokava nad Rimavicou- Látky
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606426
Lučenec- Vidiná- Tomášovce
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 606427
Lučenec- Poltár- Poltár,žel.st.- Rovňany- Krná
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, tel. 047/432 3741, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
nasledujúce