Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 6.12.2021, cestovný poriadok TT 6.12.2021
Novinky
nasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 3.12.2021
Linka 309907
/000059 Trenčín - Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno - Praha
 platnosť od 12.12.2021
 platnosť od 12.12.2021
BOBOSPED s.r.o., , 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 111, tel. +420 608 448 449
Linka 309908
/000118 Trenčín - Slavičín - Luhačovice - Zlín - Brno - Praha
 platnosť od 12.12.2021
 platnosť od 12.12.2021
BOBOSPED s.r.o., , 687 55 Bystřice pod Lopeníkem 111, tel. +420 608 448 449
Linka 406430
Čermany-Ludanice-Nitra
 platnosť od 12.12.2021
 platnosť od 12.12.2021
AKARA, s.r.o., Damborského 9, 949 01 Nitra, tel. 037/652 3382, www.akara.sk, doprava@aka.sk
Linka 606705
/000008 Praha - Nitra - Banská Bystrica
 platnosť od 7.12.2021
 platnosť od 7.12.2021
Viliam Turan-TURANCAR, Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra, tel. 048/414 4216, doprava@turancar.sk
Linka 609704
/000335 Rimavská Sobota-Lučenec-Veľký Krtíš-Levice-Nitra-Bratislava-Brno
 platnosť od 12.12.2021
 platnosť od 12.12.2021
ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov, tel. 549 121 150, www.csad-tisnov.cz, csad@csad-tisnov.cz
Linka 713419
Vranov n./T. - Rakovec n./O. - Michalovce
 platnosť od 12.12.2021
 platnosť od 12.12.2021
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Vranov n.Topľou, tel. 057/486 0654, 057/486 0661, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 2.12.2021
Linka 203402
Hlohovec-Šalgovce-Radošina
 platnosť od 2.12.2021
 platnosť od 2.12.2021
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 203403
Hlohovec-Radošina-Piešťany
 platnosť od 2.12.2021
 platnosť od 2.12.2021
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 203405
Hlohovec-Červeník-Trnava
 platnosť od 3.12.2021
 platnosť od 3.12.2021
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204412
Piešťany-Sokolovce-Hlohovec
 platnosť od 3.12.2021
 platnosť od 3.12.2021
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 302403
Nová Dubnica-Ilava-Iliavka-Horná Poruba
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302405
Dubnica nad Váhom-Ilava-Valaská Belá
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302408
Ilava-Dubnica nad Váhom-Trenčianske Teplice-Dolná Poruba
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302411
Nová Dubnica-Ilava-Pruské-Vršatské Podhradie-Krivoklát
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302413
Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Červený Kameň
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302414
Dubnica nad Váhom-Ilava-Horovce-Lednické Rovne-Lednica
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302415
Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Lednické Rovne-Zubák
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302418
Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302419
Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica-Trenčianská Teplá
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302420
Ilava-Dubnica nad Váhom-Nemšová-Sedmerovec
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 302430
Ilava-Prejta,Vystrkov-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 303401
Myjava-Poriadie-Rudník-Vaďovce
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 303402
Myjava,žel.st.-Myjava,Plastika
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 303403
Myjava-Myjava,Turá Lúka
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Linka 303404
Myjava-Vrbovce-Chvojnica
 platnosť od 18.12.2021
 platnosť od 18.12.2021
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
nasledujúce