Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 16.8.2017, cestovný poriadok TT 16.8.2017
Novinky
Cestovné poriadky nahrané dňa 15.8.2017
Linka 206402
Skalica-Mokrý Háj
 platnosť od 1.9.2017
 platnosť od 1.9.2017
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, tel. 034/664 4392
Cestovné poriadky nahrané dňa 14.8.2017
Linka 702502
Humenné - Košice - Rožňava - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra - Bratislava
 platnosť od 14.8.2017
 platnosť od 14.8.2017
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702701
/000015 Snina - Humenné - Prešov - Žilina - Brno - Praha
 platnosť od 14.8.2017
 platnosť od 14.8.2017
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702702
/000061 Humenné - Košice - Zvolen - Nitra - Bratislava - Brno
 platnosť od 14.8.2017
 platnosť od 14.8.2017
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 9.8.2017
Linka 702413
Humenné - Snina
 platnosť od 8.8.2017
 platnosť od 8.8.2017
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 7.8.2017
Linka 802405
Košice - Vyšná Myšľa - Vyšný Čaj / Rákoš - Bohdanovce - Ruskov - Ďurkov
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802408
Košice - Bohdanovce - Vyšný Čaj - Olšovany - Ďurkov
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802409
Košice - Slanec - Novosad - Vojany - Veľké Kapušany
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802410
Košice - Slanec - Kuzmice - Byšta
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802411
Košice - Slanec - Slančík / Slanská Huta
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802414
Košice - Vyšná Hutka - Nižná Myšľa (a späť)
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802415
Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov / Skároš / Trstené pri Hornáde
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802417
Košice - Geča - Čaňa - Kokšov-Bakša
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802418
Košice / Košice,USS - Bočiar - Belža - Seňa - Kechnec - Milhosť
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802419
Košice / Valaliky / Skároš - Seňa - Kechnec - Perín-Chym / Milhosť
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802420
Košice - Haniska - Bočiar
 platnosť od 5.8.2017
 platnosť od 5.8.2017
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. 0972 250 305, 0972 350 305, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 2.8.2017
Linka 712801
Svidník-Stropkov-Humenné-Michalovce-Užhorod
 platnosť od 1.9.2017
 platnosť od 1.9.2017
CK EUROTOUR s.r.o. Stropkov, Hlavná 52, 091 01 Stropkov, tel. 054/752 5234, www.ckeurotour.sk/linky.html, eurotour@stonline.sk