Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
POMOC
1. Štruktúra stránok Nasledujúca kapitola Obsah
Všetky stránky aplikácie portál CIS CP sa skladajú z hlavičky, zvislého navigačného menu, pracovnej plochy a päty.
Stránky sa otvárajú v rovnakom okne prehliadača, výnimkou je iba výber odkazu na súbor cestovného poriadku vo formáte PDF, ktorý sa otvára do nového okna prehliadača.

1.1. Značky časového rozsahu premávania spojov

Pri autobusových spojoch sa môžu vyskytovať značky, ktoré špecifikujú dni, v ktorých spoj ide. Zoznam značiek a ich význam sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Značka

Význam

ide v pracovných dňoch

ide v nedeľu a v štátom uznaných sviatkoch

ide v pondelok

ide v utorok

ide v stredu

ide vo štvrtok

ide v piatok

ide v sobotu

ide v nedeľu

Pre stanovenie časového rozsahu premávania spojov nad rámec hore uvedených značiek a ich povolených kombinácií sa používa dvojmiestne číslo bielej farby umiestnené v obdĺžniku s čiernou výplňou z intervalu od 10 do 79 (ďalej len ”negatívna značka”). Vybraná negatívna značka môže byť skombinovaná s hore uvedenými značkami. Význam jednotlivých negatívnych značiek je pre každú linku vysvetlený v spodnej časti danej vývesky.

1.2. Význam použitých ikon

V päte stránok sú umiestnené ikony, ktoré umožňujú
  vyvolať pomoc
  odoslať správu správcovi aplikácie

Odkaz na súbor cestovného poriadku vo formáte PDF je označený ikonou
  linkový cestovný poriadok

1.3. Hlavička a päta

V hlavičke aplikácie sa zobrazuje dátum aktualizácie indexového súboru, ktorý poskytuje informácie o dostupných cestovných poriadkoch linkovej osobnej dopravy. Ďalej je zobrazovaný dátum aktualizácie cestovného poriadku TT, ktorý poskytuje informácie o vyhľadávaných objektoch.
V päte sa zobrazujú počty doteraz stiahnutých PDF súborov s cestovnými poriadkami linkovej osobnej dopravy za aktuálny deň a za celkovú dobu prevádzky aplikácie.

1.4. Navigačné menu

Súvislé navigačné menu je súčasťou každej stránky aplikácie, nachádza sa stále na rovnakom mieste pri ľavom okraji stránky.
Menu je rozdelené na dve časti. Prvá časť menu umožňuje prepínanie medzi jednotlivými stránkami aplikácie.
V druhej časti menu je možné vypnúť zobrazovanie zvolených typov liniek. Vypnutie zobrazovania niektorého typu liniek vyvolá automatický obnovenie stránky.
Rozdelenie je urobené do troch typov, na linky
  • medzinárodné
  • diaľkové
  • prímestské
Každému typu linky je v zoznamoch liniek pre lepšiu prehľadnosť priradená iná farba.