Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 22.3.2019, cestovný poriadok TT 22.3.2019
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 19.3.2019
Linka 307415
Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-R.Lehota-Temeš-Čavoj
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307416
Prievidza-Zem.Kostoľany-Nováky-Nevidzany
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307418
Prievidza-Lehota pod Vtáčnikom-Nováky-Kamenec pod Vtáčnikom
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307419
Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307420
Kanianka-Prievidza-Nováky-Zemianske Kostoľany
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307421
Prievidza-Cigeľ-Koš-Zemianske Kostoľany
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307423
Prievidza-Sebedražie-Koš-Cigeľ
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307424
Prievidza-Sebedražie-Koš
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307425
Prievidza-Zvolen-Banská Bystrica
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307427
Prievidza-Handlová-Žiar nad Hronom
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307428
Handlová-Prievidza-Sebedražie,Baňa Cigeľ-Cigeľ
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307429
Handlová-Prievidza-Nováky-Partizánske
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307431
Prievidza-Bojnice-Seč-Nitrianske Rudno
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307433
Prievidza-Opatovce nad Nitrou-Kocurany
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307434
Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Kanianka
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307435
Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Bánovce n.Bebravou-Trenčín
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307437
Sebedražie,Baňa Cigeľ-Zem.Kostoľany-Nováky-N.Rudno-Temeš-Čavoj
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307438
Zem.Kostoľany-Nováky-Čavoj-Valaská Belá
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307441
Zem.Kostoľany-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307442
Zem.Kostoľany-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 309902
/000391 Praha - Trenčín
 platnosť od 9.6.2019
 platnosť od 9.6.2019
FlixBus CZ s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, tel. 228 880 001, www.flixbus.cz, servis@flixbus.cz
Linka 603703
/000057 Brezno-Banská Bystrica-Zvolen-Prievidza-Brno-Praha-Plzeň
 platnosť od 9.12.2018
 platnosť od 9.12.2018
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 802452
Košice - Košice,USS - Cestice - Paňovce - Mokrance - Moldava n. B. - Žarnov - Janík - Moldava n. B.
 platnosť od 19.3.2019
 platnosť od 19.3.2019
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 811489
Kráľovský Chlmec - Veľké Kapušany - Trebišov - Sečovce - Košice
 platnosť od 1.4.2019
 platnosť od 1.4.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 18.3.2019
Linka 702701
Snina - Humenné - Prešov - Žilina - Brno - Praha
 platnosť od 1.3.2019
 platnosť od 1.3.2019
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
predchádzajúcenasledujúce