Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 23.1.2019, cestovný poriadok TT 23.1.2019
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 18.1.2019
Linka 510513
Brezovica-Trstená-Námestovo-Dolný Kubín-Žilina
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
Marek Matúška, Osloboditeľov 95, 028 01 Brezovica, tel. 0908 259 842
Linka 511406
Žilina - Stráňavy - Strečno
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511414
Žilina - Varín - Lysica
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511418
Žilina - Teplička - Kotrčiná Lúčka - Varín
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511430
Žilina - Rajecké Teplice - Rajec
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511433
Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511434
Žilina - R.Teplice - Zbýňov - Jasenové - Rajec
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511437
Žilina - Rajec - Čičmany
 platnosť od 27.1.2019
 platnosť od 27.1.2019
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 16.1.2019
Linka 102968
/000116 Praha – Brno – Bratislava – Zadar – Split
 platnosť od 31.5.2019
 platnosť od 31.5.2019
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, tel. 222 222 221, www.regiojet.cz
Cestovné poriadky nahrané dňa 11.1.2019
Linka 807411
Michalovce - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Pinkovce / Veľké Kapušany
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807413
Michalovce - Lastomír - Budkovce - Drahňov
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807415
Michalovce - Hatalov - Malé Raškovce/Drahňov
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807424
Michalovce - Strážske - Vranov nad Topľou - Prešov
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807425
Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809402
Sobrance - Kristy - Sejkov - Husák - Nižné Nemecké - Bežovce - Lekárovce - Záhor
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809403
Nižné Nemecké - Vyšné Nemecké - Sobrance - Michalovce - Košice
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 056/632 1388, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809409
Sobrance - Jasenov - Úbrež - Remetské Hámre
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809410
Remetské Hámre/Poruba pod Vihorlatom - Úbrež - Sobrance/Michalovce
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809415
Sobrance - Porúbka - Priekopa - Kolibabovce - Petrovce
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 056/652 3590, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811401
Trebišov-Zemplínske Hradište - Novosad - Hraň - Brehov - Cejkov - Slovenské Nové Mesto
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811407
Malá Tŕňa - Veľaty - Trebišov/Michaľany - Slanec - Košice
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811424
Trebišov - Nový Ruskov - Sečovce - Bačkov - Stankovce - Višňov/Parchovany/Sečovská Polianka a späť
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811481
Pribeník - Kráľovský Chlmec - Somotor - Slovenské Nové Mesto - Trebišov
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 056/632 1388, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811487
Bieľ - Čierna nad Tisou - Boťany - Leles - Veľké Kapušany - Kapušianske Kľačany - Ptrukša
 platnosť od 15.1.2019
 platnosť od 15.1.2019
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 056/632 1388, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 056/672 3341, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 056/688 0314, 056/642 3211, 056/642 1259, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 10.1.2019
Linka 102993
/000447 Praha - Budapest
 platnosť od 8.1.2019
 platnosť od 8.1.2019
FlixBus CEE North GmbH, Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien
predchádzajúcenasledujúce