Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 4.4.2020, cestovný poriadok TT 4.4.2020
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 3.4.2020
Linka 603435
Podbrezová-Brezno-Č.Balog,Medveďov-Fajtov-Komov-Č.Balog,Dobroč
 platnosť od 2.4.2020
 platnosť od 2.4.2020
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 603436
Podbrezová-Brezno-Čierny Balog,Fajtov-Komov-Dobroč
 platnosť od 2.4.2020
 platnosť od 2.4.2020
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 603437
Čierny Balog-Čierny Balog,obch.dom-Brezno-Brezno,nem.-Brezno,žel.st.-Brezno,rázc.k nem.-Valaská-Podbrezová-Valaská,Piesok-Podbrezová,aut.st.
 platnosť od 2.4.2020
 platnosť od 2.4.2020
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 603438
Brezno-Liptovský Mikuláš-Liptovský Mikuláš,Aqua Park
 platnosť od 2.4.2020
 platnosť od 2.4.2020
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
Linka 807417
Michalovce - Trhovište - Bánovce nad Ondavou - Petrikovce - Oborín - Vojany
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807425
Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 809413
Sobrance - Koňuš - Podhoroď - Inovce / Ruská Bystrá
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811409
Trebišov - Čeľovce - Slivník - Kuzmice - Byšta - Michaľany
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811481
Pribeník - Kráľovský Chlmec - Somotor - Slovenské Nové Mesto - Trebišov
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 811486
Pribeník - Kráľovský Chlmec - Boľ - Leles - Veľké Kapušany
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 2.4.2020
Linka 203410
Hlohovec-Žlkovce-Veľké Kostoľany
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204402
Piešťany-Vrbové-Brezová pod Bradlom
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204412
Piešťany-Sokolovce-Hlohovec
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204415
Piešťany-Veľké Kostoľany-Chtelnica
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 204416
Piešťany-Vrbové-Dolný Lopašov-Chtelnica
 platnosť od 1.4.2020
 platnosť od 1.4.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 207407
Trnava-Veľké Kostoľany-Nižná-Vrbové
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Piešťany, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 207408
Trnava-Zavar-Brestovany-Bučany/Jaslovské Bohunice
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, prevádzka Hlohovec, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 207411
Jaslovské Bohunice-Špačince-Trnava-Zeleneč
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 207420
Trnava-Horná Krupá-Naháč-Horné Dubové
 platnosť od 25.3.2020
 platnosť od 25.3.2020
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk, sekretariát.tt@arriva.sk
Linka 308407
Púchov-Beluša-Ladce
 platnosť od 6.4.2020
 platnosť od 6.4.2020
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Ilava, tel. 042/4465014, 042/4465461, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Považská Bystrica, tel. 042/432 6474, 042/432 6387, 042/432 6475, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, doprava@sadtn.sk
Linka 308420
Streženice-Púchov-Dolné Kočkovce
 platnosť od 6.4.2020
 platnosť od 6.4.2020
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Ilava, tel. 042/4465014, 042/4465461, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Považská Bystrica, tel. 042/432 6474, 042/432 6387, 042/432 6475, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9268, doprava@sadtn.sk
Linka 501462
Bytča-Plevník-Považská Bystrica
 platnosť od 6.4.2020
 platnosť od 6.4.2020
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 501475
Bytča - Svederník - Žilina
 platnosť od 6.4.2020
 platnosť od 6.4.2020
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 511424
Žilina - Hôrky - Brezany - Ovčiarsko
 platnosť od 6.4.2020
 platnosť od 6.4.2020
SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, tel. 0911 511 056, doprava@sadza.sk
Linka 601451
Malachov- Banská Bystrica- Nemce
 platnosť od 2.4.2020
 platnosť od 2.4.2020
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Banská Bystrica, tel. 048/4714 811, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
predchádzajúcenasledujúce