Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 21.3.2018, cestovný poriadok TT 21.3.2018
Novinky
predchádzajúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 15.3.2018
Linka 608410
Revúca-Jelšava-Prihradzany-Hucín-Tornaľa
 platnosť od 11.3.2018
 platnosť od 11.3.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608412
Revúca-Jelšava-Ratkovská Lehota-Rybník
 platnosť od 11.3.2018
 platnosť od 11.3.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608414
Revúca-Chyžné-Jelšava-Hucín-Gemerský Sad
 platnosť od 11.3.2018
 platnosť od 11.3.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608421
Muránska Lehota-Revúca-Lubeník-Jelšava,TV ciachovňa-Jelšava,nám.
 platnosť od 11.3.2018
 platnosť od 11.3.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 608434
Revúca/Jelšava-Turčok-Sirk-Kameňany/Ratková-Ratkovské Bystré
 platnosť od 11.3.2018
 platnosť od 11.3.2018
SAD Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 27 Lučenec, prevádzka Rimavská Sobota, tel. 047/563 1385, www.sadlc.sk, sadlc@sadlc.sk
Linka 702402
Humenné - Maškovce - Nechválova Polianka
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702403
Humenné - Lackovce - Rovné - Maškovce
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702406
Humenné - Jasenov
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702409
Humenné - Sopkovce - Černina - Hrubov
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702410
Humenné - Lackovce - Veľopolie - Vyšné Ladičkovce
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702411
Humenné - Myslina - Karná
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 702417
Humenné - Vranov n./T. - Sečovce - Košice
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
Linka 705404
Medzilaborce - Havaj - Stropkov
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Vranov n.Topľou, tel. 057/486 0654, 057/486 0661, doprava@sadhe.sk
Linka 709401
Snina - Humenné - Havaj - Stropkov
 platnosť od 1.4.2018
 platnosť od 1.4.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Vranov n.Topľou, tel. 057/486 0654, 057/486 0661, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 14.3.2018
Linka 507405
Námestovo-Rabča-Oravská Polhora
 platnosť od 13.3.2018
 platnosť od 13.3.2018
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, prevádzka Námestovo, tel. 043/3709 210, www.arriva.sk, sekretariat.rk@arriva.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 9.3.2018
Linka 712402
Svidník - Potoky - Stropkov
 platnosť od 12.3.2018
 platnosť od 12.3.2018
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Humenné, tel. +421 918 119 400, +421 57 786 3111, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Svidník, tel. 054/788 1840, 054/752 2277, doprava@sadhe.sk
SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1, 066 43 Humenné, prevádzka Vranov n.Topľou, tel. 057/486 0654, 057/486 0661, doprava@sadhe.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 7.3.2018
Linka 601470
Banská Bystrica,Roosevelt.nem.-Brezno
 platnosť od 12.3.2018
 platnosť od 12.3.2018
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Banská Bystrica, tel. 048/4714 811, 0910 234 050, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
S.A.D. Zvolen a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen, prevádzka Brezno, tel. 048/4701740, 4701702, www.sadzv.sk, doprava@sadzv.sk
predchádzajúce