Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 1.6.2023, cestovný poriadok TT 1.6.2023
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 28.5.2023
Linka 303410
Myjava-Bratislava
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, prevádzka Myjava, tel. 034/621 2257, doprava@sadtn.sk
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, tel. 032/7434375, 032/744 5560, 032/656 9267, doprava@sadtn.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 26.5.2023
Linka 010609
Bratislava-Kráľová pri Senci-Hrubá Borša-Jánovce-Veľké Úľany-Jelka
 platnosť od 29.5.2023
 platnosť od 29.5.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 010658
Senec-Kráľová pri Senci-Hrubá Borša-Jelka-Veľké Úľany
 platnosť od 29.5.2023
 platnosť od 29.5.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 010659
Senec-Kráľová pri Senci-Hrubá Borša-Jánovce-Veľké Úľany-Jelka
 platnosť od 29.5.2023
 platnosť od 29.5.2023
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, tel. +421 915 733 733, informacie@arriva.sk
Linka 710401
Stará Ľubovňa - Kolačkov
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
BUS KARPATY spol. s r.o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/432 2122, buskarpaty@mail.t-com.sk
Linka 710432
Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
BUS KARPATY spol. s r.o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/432 2122, buskarpaty@mail.t-com.sk
Linka 710437
Stará Ľubovňa - Plaveč - Orlov - Čirč - Obručné
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
BUS KARPATY spol. s r.o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/432 2122, buskarpaty@mail.t-com.sk
Linka 710440
Stará Ľubovňa - Kyjov - Pusté Pole - Lipany
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
BUS KARPATY spol. s r.o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/432 2122, buskarpaty@mail.t-com.sk
Linka 710442
Vyšné Ružbachy - Stará Ľubovňa - Prešov - Košice
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
BUS KARPATY spol. s r.o., Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/432 2122, buskarpaty@mail.t-com.sk
Linka 801409
Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Linka 802431
Košice - Košice,Myslava - Vyšný Klátov - Hýľov - Zlatá Idka
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802437
Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H. - Sokoľ
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 802454
Košice - Košice,USS - Cestice - Mokrance - Moldava n. B. - Turňa n.B - Jablonov n. T. - S. Jablonica
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 807409
Michalovce - Senné - Vojany
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807411
Michalovce - Pavlovce nad Uhom - Vysoká nad Uhom - Pinkovce / Veľké Kapušany
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807413
Michalovce - Lastomír - Budkovce - Drahňov
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807416
Michalovce - Laškovce - Falkušovce - Kačanov
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807425
Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 807471
Beša - Vojany - Krišovská Liesková - Veľké Kapušany - Budince/Kapušianske Kľačany - Ptrukša
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Kráľovský Chlmec, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Trebišov, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
Linka 808402
Nižná Slaná/Dobšiná - Rejdová
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
Linka 808404
Dobšiná - Nižná Slaná - Rožňava
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Spišská Nová Ves, tel. +421 53 442 1154, +421 53 417 3138, www.eurobus.sk, snv@eurobus.sk
Linka 808405
Dobšiná - Rožňava - Moldava nad Bodvou - Košice
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, tel. +421 915 752 224, www.eurobus.sk, eurobus@eurobus.sk
Linka 808406
Nižná Slaná - Kobeliarovo
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
Linka 808424
Rožňava - Dobšiná - Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Poprad
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, prevádzka Rožňava, tel. +421 907 930 886, www.eurobus.sk, rv@eurobus.sk
Linka 809401
Remetské Hámre - Zemplínska šírava - Michalovce - Košice
 platnosť od 1.6.2023
 platnosť od 1.6.2023
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, prevádzka Sobrance, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.mi@arriva.sk
predchádzajúcenasledujúce