Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 21.5.2019, cestovný poriadok TT 21.5.2019
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 14.5.2019
Linka 301420
Partizánske-Rybany-Bánovce nad Bebravou-Svinná-Trenčín
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Bánovce n.Bebravou, tel. 038/760 2836, sadpd@sadpd.sk
Linka 305402
Partizánske-Hradište-Bánovce nad Bebravou
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305403
Bánovce nad Bebravou-Hradište-Nováky-Zem.Kostoľany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305404
Partizánske-Hradište-Nováky-Zemianske Kostoľany-Prievidza
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305406
Partizánske-Veľké Kršteňany-Malé Kršteňany-Pažiť
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305407
Partizánske-M.Uherce-Pažiť-M.Kršteňany-Partizánske
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305410
Partizánske-Veľké Uherce-Kolačno
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305412
Partizánske-Bošany-Veľký Klíž
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305413
Veľký Klíž-Bošany-Topoľčany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305414
Partizánske-Turčianky-Veľký Klíž
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305417
Partizánske-Chynorany-Livinské Opatovce
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305420
Partizánske-Horná Ves-Radobica,Cérová
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 305421
Partizánske-Bošany-Topoľčany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, prevádzka Partizánske, tel. 038/749 2011, sadpd@sadpd.sk
Linka 307401
Prievidza-Nitr.Pravno-Kľačno-Nitr.Pravno,Vyšehradné
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307402
Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Tužina
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307403
Prievidza-Nitrianske Pravno-Chvojnica-Malinová
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307405
Prievidza-Nedožery,Brezany-Kanianka
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307408
Prievidza-Z.Kostoľany-Oslany,Ľubianka
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307411
Prievidza-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307412
Prievidza-Nováky,Mládež-Lehota pod Vtáčnikom
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307414
Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-Valaská Belá
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307416
Prievidza-Zem.Kostoľany-Nováky-Nevidzany
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307418
Prievidza-Lehota pod Vtáčnikom-Nováky-Kamenec pod Vtáčnikom
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307419
Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
Linka 307422
Prievidza-Nitr.Rudno-Valaská Belá,Gápeľ-Valaská Belá,Stanák
 platnosť od 1.6.2019
 platnosť od 1.6.2019
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, tel. 046/542 4433, sadpd@sadpd.sk
predchádzajúcenasledujúce