Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
Aktualizácia dát: indexový súbor 29.7.2021, cestovný poriadok TT 29.7.2021
Novinky
predchádzajúcenasledujúce
Cestovné poriadky nahrané dňa 22.7.2021
Linka 402424
Levice-Starý Tekov-Tlmače
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 402462
Šahy-Slatina/Dudince-Plášťovce
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 402463
Šahy-Plášťovce-Ipeľské Úľany
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 402466
Šahy-Ipeľský Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 402468
Šahy-Dudince
 platnosť od 1.7.2021
 platnosť od 1.7.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, prevádzka Levice, tel. 0915 733 733, levice@arrivanz.sk
Linka 404425
Nové Zámky/Šurany-Tvrdošovce-Jatov/Rastislavice
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, tel. 0915 733 733, novezamky@arrivanz.sk
Cestovné poriadky nahrané dňa 21.7.2021
Linka 403401
Nitra-Veľké Zálužie
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403402
Nitra-Sereď-Trnava
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403403
Nitra-Rišňovce-Kľačany
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403405
Nitra-Nové Sady-Kapince
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403406
Nitra-Horné Obdokovce
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403407
Nitra-Lefantovce
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403411
Nitra-Kolíňany-Žirany
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403414
Nitra-Dolné Obdokovce-Čeladice
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403415
Nitra-Vráble
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403416
Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403418
Nitra- Mojzesovo
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403419
Nitra-Komjatice
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403420
Nitra-Štefanovičová-Rastislavice
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403421
Nitra-Rastislavice
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403422
Nitra-Veľká Dolina
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403423
Nitra-Šaľa
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403426
Nitra-Jarok
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403427
Nitra-Dolné Obdokovce
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
Linka 403428
Nitra-Cabaj-Čápor-Mojmírovce-Nitra
 platnosť od 1.8.2021
 platnosť od 1.8.2021
ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra, tel. 0915 733 733, www.arriva.sk, sekretariat.nr@arriva.sk
predchádzajúcenasledujúce