Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
POMOC
Obsah pomoci
1. Štruktúra stránok
   1.1.  Značky časového rozsahu premávania spojov
   1.2.  Význam použitých ikôn
   1.3.  Záhlavie a zapätie
   1.4.  Navigačné menu
2. Stránky vytvárané aplikáciou
   2.1.  Úvodná stránka
   2.2.  Novinky
   2.3.  Vyhľadanie podľa liniek
   2.4.  Vyhľadanie podľa objektov
   2.5.  Vyhľadanie podľa dopravcov
   2.6.  Info o dátach