Cestovný poriadok verejnej linkovej osobnej dopravy
POMOC
2. Stránky vytvárané aplikáciou Predchádzajúca kapitola Obsah
Všetky stránky tvoriace aplikáciu portál CIS CP sú prístupné z hlavného menu.

2.1. Úvodná stránka

Vstupná stránka aplikácie.

2.2. Novinky

Prehľad novo nahraných cestovných poriadkov verejnej linkovej osobnej dopravy v členení od nových ku starým. Cestovné poriadky sú usporiadané do skupín podľa dátumu nahrania.

2.3. Vyhľadanie podľa liniek

Stránka slúži na vyhľadanie linky podľa jej čísla, obsahuje vstupné pole pre zadanie masky čísla linky a zoznam liniek zodpovedajúcich už zadanej maske. Maska pre vyhľadanie podľa čísla linky môže obsahovať iba číslice, maximálne však šesť cifier. Prípadne môže byť maska prázdna.
Zadaná maska je porovnaná s číslom linky zľava, prázdnej maske vyhovujú všetky linky. Po odoslaní požiadavky tlačidlom Hľadať je zobrazený zoznam nájdených liniek. Pokiaľ zoznam obsahuje viac ako 25 liniek, je rozdelený na viac stránok, medzi ktorými je možné listovať pomocou zobrazených šípok. Pri každej linke je zobrazené jej číslo, trasa, zoznam dopravcov, ktorí linku prevádzkujú a odkazy na cestovné poriadky vo formáte PDF, ktoré sú k dispozícii.
Názov dopravcu prevádzkujúceho linku funguje ako odkaz na stránku so zoznamom všetkých liniek prevádzkovaných daným dopravcom.

2.4. Vyhľadanie podľa objektov

Sekcia v hlavnom menu obsahuje nasledujúce položky, ktoré určujú typ vyhľadávaného objektu.
  • miest a obcí
  • časti miest a obcí
  • zastávky
Stránka slúži na zobrazenie liniek, ktorých trasa prechádza vyhľadaným objektom. Obsahuje vstupné pole pre zadanie vyhľadávacej masky názvu objektu a zoznam objektov zodpovedajúcich už zadanej maske. Maska pre vyhľadanie objektu môže obsahovať ľubovoľné znaky, nemusí obsahovať diakritiku, prípadne môže byť prázdna.
Zadaná maska je porovnávaná s názvami objektov zľava, prázdnej maske vyhovujú všetky objekty. Po odoslaní požiadavky tlačidlom Hľadať je zobrazený zoznam nájdených objektov. Pokiaľ zoznam obsahuje viac ako 50 objektov, je rozdelený na viac stránok, medzi ktorými je možné listovať pomocou zobrazených šípok.
Názov objektu funguje ako odkaz na výsledný zoznam liniek. Pokiaľ je výsledkom hľadania objektov vyhovujúcich zadanej maske práve jeden objekt, aplikácia rovno zobrazí zoznam liniek prechádzajúcich týmto objektom.

2.5. Vyhľadanie podľa dopravcov

Stránka slúži k zobrazeniu liniek prevádzkovaných vyhľadaným dopravcom. Obsahuje vstupné pole pre zadanie vyhľadávacej masky a zoznam dopravcov zodpovedajúcich už zadanej maske. Maska pre vyhľadanie dopravcov môže obsahovať ľubovoľné znaky, nemusí obsahovať diakritiku, prípadne môže byť prázdna.
Zadaná maska je hľadaná ako ľubovoľná podmnožina v názve dopravcu, prázdnej maske vyhovujú všetci dopravcovia. Po odoslaní požiadavky tlačidlom Hľadať je zobrazený zoznam nájdených dopravcov. Pokiaľ zoznam obsahuje viac ako 25 dopravcov, je rozdelený na viac stránok, medzi ktorými je možné listovať pomocou zobrazených šípok.
Názov dopravcu funguje ako odkaz na výsledný zoznam liniek. Ak je výsledkom hľadania dopravcov vyhovujúcich zadanej maske práve jediný dopravca, aplikácia rovno zobrazí zoznam liniek prevádzkovaných týmto dopravcom.

2.6. Info o dátach

Stránka zobrazuje nasledujúce informácie o poskytovaných dátach.
Aktualizácia indexového súboru:  dátum a čas vytvorenia indexového súboru s informáciami o poskytovaných linkách.
Počet liniek v indexovom súbore:  počet rôznych liniek, ktoré sú zahrnuté do indexového súboru.
Počet prístupných PDF súborov:  počet PDF súborov obsahujúcich cestovné poriadky, ktoré je možné prezerať a sťahovať.
Názov cestovného poriadku TT:  cestovný poriadok TT, ktorý je aplikáciou aktuálne využívaný.
Aktualizácia cestovného poriadku TT:  dátum vytvorenia cestovného poriadku TT.